Biển 0 m, 100 m, 200 m có ý nghĩa gì?

Nguồn: vnexpress.net