10 xe bán chạy tháng 1/2018 ở VN: Vios và Mazda 3 chiếm phần lớn

10 xe bán chạy tháng 1/2018 ở VN: Vios và Mazda 3 chiếm phần lớn

10 xe bán chạy tháng 1/2018 ở VN: Vios và Mazda 3 chiếm phần lớn 

Nguồn: nhavaxe.vn